DMYCHADLA LUTOS DI pro PŘETLAK A PODTLAK

Dmýchadlo LUTOS DI pro PŘETLAK A PODTLAK

Rootsova dmychadla DI jsou použita v základním nebo upraveném provedení ve všech dmychadlových soustrojích. Plyn, nejčastěji vzduch, je dopravován dmychadlem bez zvýšení tlaku dvěma třízubými rotory a je stlačován ve výtlačném hrdle vlivem plynu již dříve dopraveného (dmychadla s vnější kompresí). Osy rotace rotorů jsou rovnoběžné a jejich pohyb je svázán synchronizačním soukolím se shodným počtem zubů obou kol. Synchronizační soukolí zabezpečuje bezdotykové odvalování rotorů, rotory se otáčejí proti sobě.

Čtěte více...

Mám zájem o vypracování cenové nabídky na servis

Typ zařízení: *

Mám zájem o vypracování cenové nabídky na náhradní díly

Typ zařízení: *

Přihlášení