SPECIÁLNÍ DMYCHADLA LUTOS

SPECIÁLNÍ DMYCHADLO LUTOS

Speciální dmychadla jsou odvozena od dmychadel základní řady a liší se např. konstrukčním uspořádáním, materiálem základních částí, řešením ucpávkových uzlů, způsobem připojení, směrem průtoku vzdušiny či použitím pro jiné plyny a jejich směsi. Jejich konstrukce vychází z nestandardních požadavků zákazníků v projektech, kde je použití základní řady vyloučeno. Jednou z nejčastějších aplikací pro speciální dmychadla je v současné době doprava a stlačování bioplynu. Produkce, úprava a zpracování bioplynu a následná výroba elektrické energie jeho spalováním je rychle rostoucím segmentem trhu v celé Evropě. Jen v Německu je v současné době v provozu více než 6000 bioplynových stanic s celkovým instalovaným výkonem zhruba 2,3 MW. Dmychadla vyráběná dle direktivy ATEX 94/9/EC se dodávají převážně v zatřídění II 3G IIA T3.

Čtěte více...

Mám zájem o vypracování cenové nabídky na servis

Typ zařízení: *

Mám zájem o vypracování cenové nabídky na náhradní díly

Typ zařízení: *

Přihlášení