Vakuum pro rotační odparku- jaké jsou požadavky na zdroj vakua?

- vyžaduje vyšší chemickou odolnost - vyžaduje stabilitu vakua (dobrou regulaci) - musí umožnit kondenzaci použitých rozpouštědel - doporučený mezní tlak: - 10 mbar pro práci s vodními roztoky - 2 mbar pro odpařování vysokovriacich rozpouštědel při nízké teplotě

Přihlášení