Typy vývěv a jejich rozdělení

Vývěvy lze rozlišit podle způsobu jakým dosahují snížení tlaku na vývěvy transportní a adsorpční. Transportní vývěvy odčerpávají z evakuovaného prostoru molekuly plynu, které procházejí vývěvou, zatímco vývěvy adsorpční tyto molekuly zachycují uvnitř vývěvy.

Už jen z tohoto základního rozdělení je zřejmé, že vývěvy transportní mohou pracovat kontinuálně na rozdíl od vývěv adsorpčních, které obvykle pracují v cyklech. Transportní vývěvy se dále dělí na mechanické a hybnostní. Mechanické vývěvy dosahují snižování tlaku cyklickou změnou objemu ve vývěvě, hybnostní vývěvy předávají molekulám čerpaného plynu rychlostní impuls ve směru čerpání plynu.

Rozdělení vývěv podle způsobu jakým snižují tlak

Vývěvy adsorpční kryokondenzačné, kryosorpčné, getrové
transportní mechanické pístová membránová, Sprenglerova, Toeplerova
rotační rotační olejová, rotační rtuťová, Rootsova
hybnostní vodní, dufúzne, molekulární, iontové


Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení