Použití dmychadel KUBÍČEK

  • Provzdušňování nádrží na ČOV
  • Praní pískových filtrů na úpravnách pitné vody
  • Pneumatická doprava
  • Přeprava a stlačování nevýbušných a neagresivních plynů
  • Provzdušňování rybochovných nádrží a bazénů
  • Doprava spalovacího vzduchu do vysokých pecí
  • Odsiřování
  • Doprava sušícího a ofukovacího vzduchu do technologie

Přihlášení